Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
35991852
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota, 97901, Slovensko
Základná škola Milana Mravca, Raková 950
17066867
950, Raková, 02351, Slovensko
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
36071145
Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji, 90028, Slovensko
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
36094196
Vajanského 35, Piešťany, 92101, Slovensko
Základná škola Miloša Janošku, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
37810472
Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 03101, Slovensko
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
37873181
Mlynská 697/7, Stropkov, 09101, Slovensko
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505
37863967
505, Mojzesovo, 94104, Slovensko
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno
36105881
Mieru 2, Komárno, 94501, Slovensko
Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň
37836412
Hlavná 258, Čiližská Radvaň, 93008, Slovensko
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
35540648
Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto, 04001, Slovensko