Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
LesOK, pozem.spol.
42062942
03842 Folkušová 108, Slovensko
PROKULTÚRA,
37983661
03601 Martin, Čs. armády 10 - Športová hala, Slovensko
Pozemkové spoločenstvo - urbár Stankovany
42352134
03492 Stankovany 133, Slovensko
Telovýchovná jednota Švošov
00006319
03491 Švošov, Športový areál, Slovensko
TIPLEX, š. p. Kráľová Lehota, štátny podnik
00609293
03233 Kráľova Lehota 2, Slovensko
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici
37911155
03223 Liptovská Sielnica 196, Slovensko
SEP, n.o.
37983393
03215 Malatíny 100, Slovensko
Bývalí urbarialisti obce Krušetnica, pozemkové spoločenstvo
14224194
02954 Krušetnica 69, Slovensko
Karol Fedor
65506189
029 56, Zakamenné 1028, Slovenská republika
Rolnické družstvo Vavrečka - Ťapešovo
62787497
029 51, Ťapešovo, Slovenská republika