Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Miestny národný výbor Kolíňany
00000209
Kolíňany, Slovensko
Miestny národný výbor Podhájska
00000214
Podhájska, Slovensko
Obecný úrad Tekovské Lužany
00000234
Tekovské Lužany, Slovensko
Agrochemický podnik, spoločný podnik
00000248
Ludanice, Slovensko
Miestny národný výbor vo Veľkých Lovciach
00000261
Veľké Lovce, Slovensko
Miestny národný výbor v Úľanoch nad Žitavou
00000262
Úľany nad Žitavou, Slovensko
Miestny národný výbor v Kovarciach
00000263
Kovarce, Slovensko
Miestny národný výbor v Ludaniciach
00000264
Ludanice, Slovensko
Miestny národný výbor v Nitrianskej Blatnici
00000265
Nitrianska Blatnica, Slovensko
Miestny národný výbor vo Veľkých Ripňanoch
00000266
Veľké Ripňany, Slovensko