+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
CHEPORT, spol. s.r.o.
00000013
Lhotsko 93, Vizovice, 76312, Česká republika
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Bánovciach nad Bebravou, ul. Vystrkov 1121, v zastúpení správcom: Byttherm, s.r.o., IČO: 31 446
00000008