+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Pasienkové spoločenstvo v Dekýši
48420441
Poľovnícke združenie Klokočov
48426008
Spoločenstvo urbárnikov a komposesorátnikov Vrbica -Liptovský Mikuláš
48428841
Dubnický komposesorát v Kálnici
48431575
Združenie lesnej spoločnosti Gondovo obce Nová Dedina
48434493
Ľudia
48437328
Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Beňadovo
48440191
Združenie bývalých urbarialistov obce Šuňava (miestna časť Nižná Šuňava)
48442984
Na ceste
48448621
Spoločnosť slovenských mykológov
48457094