+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Hokejový klub Staré Gule - Hockey club Old Baalls
48459984
Združenie pre regionálne ľudské zdroje
48465631
Vojenská TJ Žižka Malacky
48468428
Urbárska spoločnosť Dankovo v Rokytovciach
48471356
Lesná a pasienková spoločnosť vo Veľkých Stracinách
48477010
Spoločenstvo urbarialistov a pozemkových spoločníkov bývalej obce Rybáre
48479870
Urbárska spoločnosť Kšinná Botka Ján a spol.
48482706
Spoločenstvo Lumako
45802599
Spoločenstvo vlastníkov domu Jablonové 394
45805181
NIKI 16, soukromý svěřenský fond
07212801