+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Klub TOM Mladí turisti pri ZŠ Klubina
48426016
Spoločenstvo urbárnikov a komposesorátnikov Ploštín-Liptovský Mikuláš
48428850
Lesná spoločnosť Masarik v Kálnici
48431583
KST pri TJ Dedinský športový klub Nová Dedinka
48434507
Futbalový klub FC Mäsomax Nitra
48437336
Urbár účastinárska spoločnosť obce Beňová Lehota
48440205
Združenie bývalých urbarialistov obce Šuňava (miestna časť Vyšná Šuňava)
48442992
ŠK MAT Štúrovo
48445789
Bariéry v nás
48451479
Klub HFC Senior
48457108