Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
1113
52396223
Inštitút pre vzdelávanie včelárov
52659810
Rozvoj športu detí a mládeže, o. z.
50101218
Spoločenstvo vlastníkov bytov - Sídlisko 1.mája 59
37877143
Partner in Pet Food Group B.V.
34275932
Klub ašských žen
02445107
Neziskové združenie Zdravie
52139603
Neziskový subjekt tri
52139972
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Bánovciach nad Bebravou, ul. Vystrkov 1121, v zastúpení správcom: Byttherm, s.r.o., IČO: 31 446
00000008
Hudobná skupina Exit
52476006